Servis výtahů

Servisní činnost musí být ze zákona prováděna na každém výtahu, který je v provozu a může ji provádět pouze firma s oprávněním k takové činnosti.
Firma VÝTAHY PETERSIK s.r.o. zajišťuje údržbu, opravy a vyproštění osob na všech svých realizovaných zakázkách na základě platné servisní smlouvy, jejíž návrh dostane zákazník již s cenovou nabídkou na výtah a která také může být součástí smlouvy o dílo.

Smlouva obsahuje specifikaci prací hrazených paušálem, rozsah porevizních oprav výtahu, cenu za dílo, zvláštní ujednání atd.

Máte zájem o servis výtahů?

TEPLICE

Sobědruhy č.p. 459;
415 10 Teplice

Tel./fax: +420 417 538 201
Tel: +420 417 565 777

servis / nonstop linka:
+420 602 364 081

teplice@vytahypetersik.cz

PRAHA

Na Březince 930/6;
150 00 Praha 5, Smíchov

Tel.: +420 602 535 455

servis / nonstop linka:
+420 602 545 556
+420 602 42 11 10

praha@vytahypetersik.cz

 

KUTNÁ HORA

Tylova 390;
284 01 Kutná Hora

Tel.: +420 602 352 835

servis / nonstop linka:
+420 606 659 083
+420 723 174 945

kutnahora@vytahypetersik.cz

Mladá Boleslav
servis / nonstop linka:
+420 602 653 456

Servisní činnosti

R

Vyproštění osob z výtahové klece nejpozději do 60 min. od nahlášení na dispečink

R

Odstraňování provozních poruch, do 24 hod od nahlášení, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně

R

Proškolení dozorce výtahu

R

Odborné prohlídky a odborné zkoušky dle normy ČSN 27 4007, v pravidelném období dle normy

R

Zajištění úředních zkoušek dle nové platné normy ČSN 27 4007 a převzetí veškeré agendy týkající se jejich uskutečnění

R

Odstraňování závad vyplývajících z odborných prohlídek a odborných zkoušek dle záznamů a termínů v revizní knize

R

Vedení veškeré agendy a dokumentace související s výtahem

R

Mazání a čištění výtahových zařízení mazání zařízení dle mazacího plánu výrobce