SERVIS

Servisní činnost musí být ze zákona prováděna na každém výtahu, který je v provozu a může ji provádět pouze firma s oprávněmím k takové činnosti.
Firma VÝTAHY PETERSIK s.r.o zajišťuje údržbu, opravy a vypřoštění osob na všech svých realizovaných zakázkách na základě platné servisní smlouvy, jejíž návrh dostane zákazník již s cenovou nabídkou na výtah a která také může být součástí smlouvy o dílo.

Smlouva obashuje specifikaci prací hrazených paušálem, rozsah porevizních oprav výtahu, cenu za dílo, zvláštní ujednání atd.


servis_mapa
servisni_cinnosti
  • vyproštění osob z výtahové klece nejpozději do 30 min. od nahlášení na dispečink
  • odstraňování provozních poruch, nejpozději do 6 od nahlášení, 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (bez příplatků)
  • proškolení dozorce výtahu
  • odborné prohlídky a odborné zkoušky dle normy ČSN 27 4007, v pravidelném období dle normy
  • zajištění úředních zkoušek dle nové platné normy ČSN 27 4007 a převzetí veškeré agendy týkající se jejich uskutečnění
  • odstraňování závad vyplývajících z odborných prohlídek a odborných zkoušek dle záznamů a termínů v revizní knize
  • vedení veškeré agendy a dokumentace související s výtahem
  • mazání a čištění výtahových zařízení mazání zařízení dle mazacího plánu výrobce

kontakty_stredisek
logo paticka vytahy petrsik
Copyright (c) 1991-2011 Výtahy Petersik s.r.o | MULTICAR
paticka iso